KREATIVNA LIKOVNA RADIONICA

Učenje kroz različite tehnike i stilove

Razvijanje potencijala i senzibiliteta za likovno izražavanje

Za uzrast od 7 do 12 godina